Hvor kommer inspirationen fra?

Inspiration og håndværk går hånd i hånd. Tanke og udførelse. For mig er steder, dufte, lyde, sansninger, møder en inspiration. Erindring, viden, erfaring. Historiefortælling. Historier.

Jeg ville aldrig kunne skrive uden en tilbundsgående viden om HVOR, HVEM, HVORFOR. Hvor udspiller romanen sig? Hvem er i forgrunden, hvem på sidelinjen? Hvem er drivkræfterne? Og hvorfor? Hvad er deres motiver? Hvor foregår det?

Historier kan opfindes. Steder findes. Stedet, grebet, intensionen er ALT. Og sproget. Lysten. The drive.